naglowek 1 naglowek 2Zawieszenia działalności z pracownikami na macierzyńskim


2012-09-19


Przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność gospodarczą (na min 30 dni, max 24 miesiące), ale tylko pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. Pracownik pozostaje w stosunku pracy nawet jeśli przebywa na urlopie macierzyńskim, zwolnieniu lekarskim, urlopie wychowawczym. Warto zauważyć, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia nie są postrzegani jako pracownicy. Pracownicy to osoby zatrudnione na umowę o pracę.telefon do biura rachunkowego Poznań +48 61 651 04 01    telefon do biura rachunkowego Swarzędz     zadzwoń do biura rachunkowego  
Informacje o cookies