naglowek 1 naglowek 2Stawka za pracę w nocy


2013-06-03


Pracownikom wykonujący swoje obowiązki w porze nocnej należy się dodatek za pracę w nocy. Jeśli zakład pracy nie ustali inne stawki, do wyliczenia dodatku nocnego należy posłużyć się art. 151 par. 1 Kodeksu Pracy. Dodatek jest uzależniony od wymiaru czasu pracy w danym miesiącu. W maju 2013 wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin. Aby wyliczyć dodatek za pracę w nocy, przyjmujemy 20% stawki godzinowej przy zastosowanie minimalnego wynagrodzenia czyli 1600 zł. W maju stawkę godzinową za pracę nocną wyliczymy następująco: 1600/160) * 20% = 2 zł. Za każdą godzinę nocną pracownik otrzyma normalną stawkę godzinową powiększoną o 2 zł.telefon do biura rachunkowego Poznań +48 61 651 04 01    telefon do biura rachunkowego Swarzędz     zadzwoń do biura rachunkowego  
Informacje o cookies