naglowek 1 naglowek 2Prawo do odliczenia podatku VAT przy wstrzymaniu inwestycji


2014-01-31


Jeżeli podatnik ponosi wydatki na zakup usług i towarów koniecznych do wykonania inwestycji i ponadto inwestycja ta jest związana z działalnością podlegającą opodatkowaniu VAT, ma on prawo uznać te wydatki za swój koszt i odliczyć podatek VAT. Powstaje wątpliwość, czy poniesione wydatki należy wyksięgować z kosztów w przypadku zaprzestania inwestycji. Z interpretacji urzędów skarbowych wynika, iż podatki nie ma obowiązku przeprowadzenia korekty podatku naliczonego, jeśli wstrzymanie lub zaprzestanie inwestycji następuję ze względów od niego niezależnych. Zdarza się tak np. jeśli podwykonawca nie wywiązuje się z umowy lub ogłosi upadłość. W takiej sytuacji kosztów nie trzeba korygować, co jest bardzo korzystne dla podatnika.telefon do biura rachunkowego Poznań +48 61 651 04 01    telefon do biura rachunkowego Swarzędz     zadzwoń do biura rachunkowego  
Informacje o cookies