naglowek 1 naglowek 2Kary dla pracowników


2015-06-13


Regulamin pracy w firmie nie może dowolnie regulować kar dla pracowników. Pracownik może być ukarany karą pieniężną jedynie w pewnych przypadkach. Kara pieniężna wymierzana jest, gdy: - pracownik nie przestrzega zasad bhp lub przeciwpożarowych - pracownik przychodzi do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywa alkohol w czasie pracy Jeśli regulamin pracy przewiduje kary pieniężne za inne przewinienia, jest on niezgodny z prawem. Pracodawca powinnien posługiwać się upomnieniami i naganami.telefon do biura rachunkowego Poznań +48 61 651 04 01    telefon do biura rachunkowego Swarzędz     zadzwoń do biura rachunkowego  
Informacje o cookies