naglowek 1 naglowek 2Informacje o rachunku bankowym


2016-02-07


Gdy podatnik zakłada firmę, wymagane jest od niego wypełnienie formularza CEIDG-1 (WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ). W punkcie 28.2. należy uzupełnić dane rachunku bankowego. Konieczne informacje to: nr rachunku, nazwa banku (oddziału), kraj siedziby banku oraz posiadacza. W przypadku kiedy na potrzeby działalności gospodarczej wykorzystywany jest więcej niż jeden rachunek bankowy, należy wypełnić dodatkowo formularz CEIDG-RB. Na podstawie formularza CEIDG-1 dokonuje się również obowiązkowych aktualizacji kont bankowych, w przypadku zmiany numeru konta lub banku.telefon do biura rachunkowego Poznań +48 61 651 04 01    telefon do biura rachunkowego Swarzędz     zadzwoń do biura rachunkowego  
Informacje o cookies