naglowek 1 naglowek 2Wydatki noclegowe przedstawicieli handlowych


2015-04-20


Przedstawiciele handlowi odwiedzają swoich klientów na terenie konkretnego obszaru. Podróże tego typu nie są zaliczane do podróży służbowych i pracodawca nie wypłaca od nich diet. Jednak przedstawiciele handlowi czasami korzystają także z noclegów i pracodawcy regulują należności za noclegi przelewem lub dokonują zwrotu wydatków noclegowych. Taki zwrot przedmiotowych wydatków za noclegi pracownika stanowi dla przedstawicieli handlowych przychód ze stosunku pracy. Jeśli wartość świadczenia nie przekracza 500 zł miesięcznie, przychód ten można korzystać ze zwolnienia od podatku. Dodatkowo jednak musi być spełniony jeszcze jeden warunek: nie można stosować podwyższonych kosztów pracowniczych dla pracowników korzystających z omawianego zwolnienia.telefon do biura rachunkowego Poznań +48 61 651 04 01    telefon do biura rachunkowego Swarzędz     zadzwoń do biura rachunkowego  
Informacje o cookies