naglowek 1 naglowek 2Stażysta - pracownik bez kosztów


2015-09-30


Podstawowym problemem, z którym borykają się pracodawcy są koszty pracownicze. Zatrudnianie pracowników wiąże się z kosztami comiesięcznego wynagrodzenia, ale także z kosztami badań pracowniczych. Jedną z dostępnych alternatyw pozwalających na uzyskanie pracowników, którzy nie będą nic nas kosztować, jest zwrócenie się do Urzędu Pracy. Możemy tam uzyskać informacje dotyczące stażu. Osoby wysyłane na staż do firm aplikujących o stażystów to osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli dostaną się oni na staż zasiłek jest zastąpiony stypendium wypłacanym przez starostę. Pieniądze na te stypendia pochodzą z Funduszu Pracy. Dodatkową zachęta przyjmowania stażystów jest fakt, iż pracodawca nie musi ponosić kosztów badań lekarskich i psychologicznych, których celem jest sprawdzenie ich zdolności do pracy na proponowanym środowisku. Stażysta może być zatrudniony na podstawie umowy stażu na minimum trzy miesiące. Wykonuje on pracę w standardowym rozkładzie pracy, czyli 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Maksymalna liczba godzin pracy w tygodniu wynosi 40. Przedsiębiorca, który jest pracodawcą może przyjąć na staż maksymalnie tylu stażystów ilu zatrudnia pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników, może podpisać umowę z maksymalnie jednym stażystą. Jeśli stażysta nie wywiązuje się z przypisanych mu obowiązków, a w szczególności bez usprawiedliwienia opuszcza pracę, przychodzi do pracy pod wpływem alkoholu lub innych używek oraz narusza podstawowe obowiązki związane z regulaminem pracy, umowa o staż będzie prawdopodobnie rozwiązana decyzją starosty.telefon do biura rachunkowego Poznań +48 61 651 04 01    telefon do biura rachunkowego Swarzędz     zadzwoń do biura rachunkowego  
Informacje o cookies