naglowek 1 naglowek 2Spłata podatku na raty


2013-07-29


Podatnik zalegający z opłatą podatku może wystąpić o przyznanie ulgi w spłacie należności. Organ podatkowy w takiej sytuacji może odroczyć termin płatności, umorzyć całość lub część długu, rozłożyć dług na raty. Uzasadnieniem wniosku składanego przez podatnika może być trudna sytuacja podatnika (np. choroba uniemożliwiająca zarobkowanie) lub interes publiczny (np. zabezpieczenie miejsc pracy). Należy jednak pamiętać, że organ podatkowy ma zawsze prawo odrzucić wniosek podatnika.telefon do biura rachunkowego Poznań +48 61 651 04 01    telefon do biura rachunkowego Swarzędz     zadzwoń do biura rachunkowego  
Informacje o cookies