naglowek 1 naglowek 2Umowa zlecenie ze studentem a ZUS


2016-04-28


Pracodawca zatrudniający studenta (do 26 lat) na umowę zlecenie nie musi opłacać za niego składek do ZUS. Jednak zleceniobiorca, który ukończy I lub II stopień studiów, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu. Zlecenie jest niewątpliwie najbardziej atrakcyjną formą zatrudnienia studentów, jednak problem pojawia się między dniem obrony pracy licencjackiej a dniem rozpoczęcia studiów magisterskich. Przykładowo, jeśli dzień egzaminu licencjackiego przypada na 10. czerwca, od 11. czerwca student-zleceniobiorca podlega składkom ZUS. Bowiem według interpretacji ZUS student po zdaniu egzaminu licencjackiego zachowuje prawa studenta ale nie zachowuje statusu studenta. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Służą do tego formularze ZUS ZUA lub ZUS ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne).telefon do biura rachunkowego Poznań +48 61 651 04 01    telefon do biura rachunkowego Swarzędz     zadzwoń do biura rachunkowego  
Informacje o cookies